20/21

מעגלים של שייכות

בנפגשות 2020-2021 אנחנו מרחיבות ומעמיקות את המפגש בין אמנות לבין קהילה, והוא יתקיים בשני מוקדים בארץ: שכונת כפר שלם בתל אביב, ומרכז 'כלים' בבת ים. לנגד עינינו פמיניזם במובן הרחב המבקש להביא ריבוי קולות ולתת ייצוג מגוון חוצה מגדר, נטיה מינית, מוצא אתני ורקע סוציו-אקונומי. התהליכים האמנותיים בקהילה ואירועי השיא מוקדשים כולם לנושא 'מעגלים של שייכות': מעגלים של משפחה, מעגלים של שכונה, מעגלים של קהילה. בתקופת הקורונה ובמיוחד בזמן הסגר אנחנו חוות.ים אפילו יותר מהרגיל את השייכות שלנו לקהילה; בין אם זו הקהילה הקרובה אלינו פיזית, ובין אם זו הקהילה הקרובה אלינו רגשית. תחת הפרפסקטיבה הזו של מעגלי שייכות  יתמקד 'פסטיבל נפגשות בכפר שלם' בשייכות למקום ולשכונה, ו'פסטיבל נפגשות בכלים' יעסוק במעגלי שייכות פנים -משפחתיים ובין- דוריים. 

במסגרת פרויקט נפגשות מתקיימים לאורך שנת 2020 תהליכי יצירה בקהילה בשכונת כפר שלם, לקראת אירועי השיא של 'פסטיבל נפגשות 2021' שיתקיימו בפסח 2021 במרכז 'כלים' בבת ים ובשכונת כפר שלם רבתי בתל אביב.